Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Konkursy Kuratoryjne

Kuratorium zamieściło terminarz Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych. Został on wywieszony na tablicy ogłoszeń

w holu głównym szkoły oraz jest dostępny pod linkiem:

 

://www.kuratorium.gda.pl/terminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-pomorskiego-kuratora-oswiaty-dla-uczniow-szkol-podstawowych-od-klas-iv-w-roku-szkolnym-20202021/

 

 

Regulaminy poszczególnych konkursów są dostępne pod linkiem:

 

https://www.kuratorium.gda.pl/szczegolowe-regulaminy-konkursowe/

 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do środy 7 października przekazać nauczycielowi danego przedmiotu wypełnioną komputerowo i podpisaną przez rodzica kartę zgłoszenia.

 

Do pobrania:

wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: