Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Od początku funkcjonowania szkoły dbamy o spójny system oddziaływań wychowawczych. Początkowo skupiony był wokół takich wartości jak: mądrość, kreatywność i odpowiedzialność. Wokół nich zbudowano program wychowawczy.

 

W roku 2017 we współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami na nowo zostały zdefiniowane wartości, które są podstawą koncepcji dydaktyczno - wychowawczej szkoły:

  • Kreatywność odwołująca się do indywidualnych zasobów, talentów i pasji każdego ucznia,
  • Odpowiedzialność za własny rozwój, naukę i środowisko, w którym funkcjonuje uczeń,
  • Przyjaźń jako troska o budowanie właściwych relacji w całej społeczności szkolnej.

 

Wizja

1. Szkoła jest liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych łączących tradycyjny model edukacji wspierany technologią cyfrową i nowoczesną bazą dydaktyczną. Wdraża indywidualizację nauczania, dostosowując proces edukacyjny do potencjału każdego ucznia oraz jego tempa pracy.

Uczniowie osiągają biegłość w zdobywaniu umiejętności, przejmując odpowiedzialność za swój rozwój. Nauczyciele są ekspertami w zakresie tworzenia środowiska wspierającego rozwój osobisty ucznia oraz przyjaznego uczenia się i nauczania.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: