Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Kadra

Jolanta Zabrocka

Dyrektor

Małgorzata Sreberska

Wicedyrektor

Magdalena Andrzejczyk

nauczyciel języka angielskiego

Paweł Beczek

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, etyki, wychowawca kl. VIII A

Ewa Błażewicz

nauczyciel świetlicy

Karolina Cichecka

nauczyciel świetlicy

Paweł Czajkowski

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Joanna Furmańska

nauczyciel muzyki, rytmiki, wychowawca klasy VIIIb

ksiądz Andrzej Wiecki

nauczyciel religii

Emilia Kęsik

nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy V

Monika Kropisz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

Jolanta Królikowska

nauczyciel geografii, przyrody, bibliotekarz, wychowawca klasy VI

Anna Kwiecień-Czarnowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy 0

Ewa Kycler

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIIb

Krystian Meredyk

nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

Anna Mroczek

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Popow

nauczyciel chemii

Natalia Potrykus

nauczyciel matematyki, wychowawca klasy III gimnazjum

Małgorzata Redzimska

nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy IV

Monika Siuda

nauczyciel świetlicy

Joanna Skowron

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Kamila Sokołowska

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Sreberska

nauczyciel matematyki

Arkadiusz Sumionka

nauczyciel fizyki, matematyki, wychowawca klasy VIIa

Dariusz Szymański

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Szymon Wiaderski

nauczyciel języka polskiego

Krystyna Wojcieszek

nauczyciel wychowania fizycznego

Kamila Orlicka

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych

Justyna Zdrojewska

psycholog szkolny, nauczyciel technik samodzielnego uczenia się, doradztwa zawodowego

Małgorzata Zielińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Kaftan

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

Justyna Panasewicz

nauczyciel chemii

Iga Bartnicka

nauczyciel języka angielskiego

Anna Dahlke

nauczyciel świetlicy

Magdalena Żurawik-Czernikowska

kierownik administracji

Małgorzata Latoszewska

specjalista ds. administracji biura

Beata Zgryziewicz

woźna szkolna

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: