Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Kadra

Małgorzata Sreberska

Dyrektor

Małgorzata Redzimska

Wicedyrektor

Magdalena Andrzejczyk

nauczyciel języka angielskiego

Paweł Beczek

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, etyki

Ewa Błażewicz

nauczyciel świetlicy

Karolina Cichecka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 0b

Paweł Czajkowski

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Joanna Furmańska

nauczyciel muzyki, rytmiki

ksiądz Andrzej Wiecki

nauczyciel religii

Emilia Kęsik

nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VI

Róża Lach-Konkol

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Jolanta Królikowska

nauczyciel geografii, przyrody, bibliotekarz, wychowawca klasy VII

Anna Kwiecień-Czarnowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wychowawca klasy I

Ewa Kycler

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VIIIb

Krystian Meredyk

nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

Anna Mroczek

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Popow

nauczyciel chemii

Natalia Potrykus

nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV

Małgorzata Redzimska

nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy V

Monika Siuda

nauczyciel świetlicy

Joanna Skowron

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

Kamila Sokołowska

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Sreberska

nauczyciel matematyki

Arkadiusz Sumionka

nauczyciel fizyki, matematyki, wychowawca klasy VIIIa

Dariusz Szymański

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Szymon Wiaderski

nauczyciel języka polskiego

Kamila Orlicka

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych

Justyna Zdrojewska

psycholog szkolny, nauczyciel technik samodzielnego uczenia się, doradztwa zawodowego

Beata Kaftan

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 0a

Iga Bartnicka

nauczyciel języka angielskiego

Aneta Żelaźnicka

nauczyciel świetlicy

Magdalena Żurawik-Czernikowska

kierownik administracji

Małgorzata Latoszewska

specjalista ds. administracji biura

Beata Zgryziewicz

woźna szkolna

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: