Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Kadra

Małgorzata Sreberska

Dyrektor

Małgorzata Redzimska

Wicedyrektor

Magdalena Andrzejczyk

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV

Iga Bartnicka

nauczyciel języka angielskiego

Paweł Beczek

nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, etyki

Dominika Berezyna

nauczyciel matematyki

Ewa Błażewicz

nauczyciel świetlicy

Karolina Cichecka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ib

Paweł Czajkowski

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Joanna Furmańska

nauczyciel muzyki, rytmiki

Beata Kaftan

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia

Emilia Kęsik

nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, wychowawca klasy VII

Anna Kraińska

nauczyciel religii

Jolanta Królikowska

nauczyciel geografii, przyrody, bibliotekarz, wychowawca klasy VIII

Justyna Kruk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

Anna Kwiecień-Czarnowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Ewa Kycler

nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V

Monika Łącz

nauczyciel świetlicy

Barbara Madejewska

nauczyciel świetlicy

Krystian Meredyk

nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

Wioleta Michałowska - Czyżewska

nauczyciel świetlicy

Anna Mroczek

nauczyciel języka angielskiego

Kamila Orlicka

nauczyciel plastyki, techniki, zajęć technicznych

Marcin Pagiński

nauczyciel języka niemieckiego

Małgorzata Popow

nauczyciel chemii

Natalia Potrykus

nauczyciel matematyki

Małgorzata Redzimska

nauczyciel języka niemieckiego

Aleksandra Rykaczewska

nauczyciel matematyki

Joanna Skowron

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 0a

Kamila Sokołowska

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI

Arkadiusz Sumionka

nauczyciel fizyki, matematyki

Dariusz Szymański

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania

Kaja Waśniewska

nauczyciel świetlicy

Szymon Wiaderski

nauczyciel języka polskiego

Justyna Zdrojewska

psycholog szkolny, nauczyciel technik samodzielnego uczenia się, doradztwa zawodowego

Aneta Żelaźnicka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 0b

Magdalena Żurawik-Czernikowska

kierownik administracji

Małgorzata Latoszewska

specjalista ds. administracji biura

Beata Zgryziewicz

woźna szkolna

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: