Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Sport w szkole

Sport w szkole stanowi ważny element rozwoju wszystkich uczniów. Służą temu nie tylko obowiązkowe zajęcia sportowe z pływaniem w ramach wychowania fizycznego, ale również gimnastyka korekcyjna, liczne koła sportowe (Taekwon-do, Supermocni , Wojownik itp.) oraz turystyka górska („Zielona Szkoła”) i edukacja morska. W ciągu całego roku uczniowie korzystają z miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym z hali sportowej Gedania, pływalni Alchemia oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego, a dodatkowo zimą z miejskiego lodowiska. Swoje zdolności uczniowie rozwijają w ramach kół sportowych. Licznie też reprezentują szkołę w wielu konkurencjach, odnosząc znaczące sukcesy. Od wielu lat w szkole działa klub szachowy. Tradycją naszej szkoły jest organizacja zimowych zawodów pływackich, Wojewódzkiego Mikołajkowego Turnieju w unihokeja oraz puchar Dyrektora III STO w piłkę nożną.

 

Taekwon-do

to zajęcia z koreańskiej sztuki walki wraz z samoobroną. Łączy piękno i dynamikę, siłę i harmonię oraz wewnętrzny spokój. Zajęcia prowadzone są głównie w formie zabaw z nastawieniem na rozwijanie sprawności ogólnej. Większość ćwiczeń jest wykonywana w układzie symetrycznym, spełniając właściwości korekcyjne. Podczas zajęć kształtowana jest gibkość, wytrzymałość, szybkość, zwinność, siła oraz koordynacja ruchowa.

Koła sportowe „Wojownik i Supermocni”

to zajęcia w formie gier zespołowych kształtujące umiejętności współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności. Rozwijają wiele cech, takich jak: odwaga, zdecydowanie, wytrzymałość, wola walki, inicjatywa oraz samodzielność.

Koło szachowe „Szach i Mat”

dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowane są na własny sposób myślenia. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: