Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Wyposażenie

Sale lekcyjne

Niemal każda nasza sala lekcyjna wyposażona jest w nowoczesne projektory i tablice multimedialne podłączone do komputerów z dostępem do Internetu, co daje możliwość prowadzenia ciekawych lekcji angażujących naszych uczniów do pracy.

Sale lekcyjne dla edukacji wczesnoszkolnej posiadają bogaty zbiór pomocy dydaktycznych.

Sale przedmiotowe wyposażone są dodatkowo w wiele różnorodnych pomocy naukowych, np. pracownia biologiczno-fizyczno-chemiczna posiada stół demonstracyjny, a także dygestorium (umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń fizycznych lub chemicznych) oraz mikroskopy wysokiej jakości, a w pracowni artystycznej zainstalowany jest piec do wypiekania prac uczniowskich z gliny i ceramiki.

iPady

Szkoła dysponuje dwiema mobilnymi pracowniami iPadów. Jedna wykorzystywana jest w codziennej pracy przez nauczycieli, druga przez uczniów podczas zajęć dydaktycznych w modelu 1:1. Każde urządzenie zarządzane jest z poziomu Apple School Manager, które daje możliwość pełnej kontroli nad dostępem do treści. iPady współpracują z czterema urządzeniami Apple TV umożliwiającymi bezprzewodowy dostęp do bogatej bazy cyfrowych materiałów edukacyjnych.

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa umożliwia indywidualną pracę wszystkich uczniów w klasie. Odbywają się w niej obowiązkowe zajęcia informatyki i języka angielskiego oraz niektóre zajęcia dodatkowe, tj. robotyka, programowanie itp. Nauczanie przebiega z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych opartych na systemie Windows 7 z zainstalowanymi różnorodnymi aplikacjami edukacyjnymi wykorzystywanymi podczas zajęć.

Szkoła przystąpiła do programu Google Apps for Education, dzięki czemu każdy uczeń klas IV-VIII otrzymuje w ramach czesnego dostęp do swojego szkolnego konta pocztowego oraz pakietu programów, za pomocą których może tworzyć lub edytować dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Ponieważ cała praca odbywa się w chmurze, każda zmiana zapisywana jest automatycznie, a uczniowie mają dostęp do swoich danych z każdego miejsca na świecie. A co najważniejsze - mogą swobodnie udostępniać swoje pliki innym uczniom i nauczycielom.

Ponadto w szkole funkcjonuje bezpieczna sieć komputerowa, pozwalająca uczniom na dostęp do filtrowanych treści zamieszczonych w sieci Internet.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: