Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Języki obce

Nauka języków obcych traktowana jest w szkole priorytetowo. Każdy uczeń uczęszcza na zajęcia języka angielskiego w zakresie rozszerzonym i z podziałem na grupy zaawansowania oraz dodatkowo od drugiej klasy uczy się języka niemieckiego. Gwarancją wysokiego poziomu są nasi nauczyciele. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w stosowaniu skutecznych metod nauczania. W swojej pracy łączą metody tradycyjne z nowoczesnymi technologiami. W celu podniesienia skuteczności nauczania języków obcych wykorzystywana jest platforma MyEnglishLab, a także memrise.com.

 

 

Naukę języków obcych w naszej szkole wyróżnia pięć zasad:

  • Rozszerzony program nauczania i zwiększona liczba godzin zajęć z języków obcych oraz obowiązkowe konwersacje z podziałem na grupy zaawansowania znajomości języka.
  • Obowiązkowa komunikacja w języku obcym z nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego nie tylko na lekcjach, ale również podczas przerw, wycieczek, „Zielonej Szkoły” oraz dodatkowych zajęć.
  • Nowocześnie wyposażone w sprzęt multimedialny pracownie językowe. Tablice interaktywne, komputery oraz iPady z aplikacjami wspierającymi naukę języków wraz z dostępem do platformy edukacyjnej MyEnglishLab i memrise.com.
  • Regularnie przeprowadzane ewaluacje, udział uczniów w profesjonalnych egzaminach, testach i konkursach językowych.
  • Możliwość nauki trzeciego języka obcego. W zależności od liczby chętnych uczniów tworzone są grupy z języka rosyjskiego i hiszpańskiego.

 

Zapewniając naszym uczniom dostęp do nowoczesnych metod kształcenia z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych, dajemy im szansę na lepszy rozwój, pobudzamy ich kreatywność, samodzielność oraz przygotowujemy ich do bycia obywatelami świata, którzy swobodnie komunikują się w języku angielskim i niemieckim.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: