Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Organ prowadzący

Samodzielne Koło Terenowe nr 191 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Koła

Izabela Wrońska - Prezes

Bożena Małecka - V-ce Prezes

Andrzej Kuczyński - Sekretarz

Joanna Kostyk - Skarbnik

Ghassib Kronfly - Członek

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: