Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Organ prowadzący

Samodzielne Koło Terenowe nr 191 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Koła

Prezes - Anna Paczull
V-ce Prezes - Andrzej Kuczyński
Sekretarz - Joanna Kostyk
Skarbnik - Ghassib Kronfly

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: