Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Zajęcia terapeutyczno-korekcyjne

Szkoła dba o rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka. W tym celu organizuje specjalistyczna zajęcia umożliwiając uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbudować wiarę we własne siły i poczucie własnej wartości.

Szkoła skoncentrowała się na pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czterech obszarach:

Terapia pedagogiczna

Na zajęcia prowadzone przez nauczyciela – terapeutę przychodzą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Celem terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji, pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce. Zajęcia odbywają się w pogodnej, przyjaznej atmosferze przypominającej zabawę. Atrakcyjne w formie treści i pomoce dydaktyczne aktywizują dzieci do myślenia i działania.

Pomoc psychologiczna

W bieżącym rozwiązywaniu problemów nauczycieli, uczniów i rodziców wspiera szkolny psycholog. Towarzyszy nauczycielom podczas lekcji wychowawczych i prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Rodzice otrzymują wsparcie, gdy są zaniepokojeni zachowaniami swoich dzieci i otrzymują narzędzia do pracy z dzieckiem w trudnym okresie rozwoju i dorastania.

Logoterapia

Celem zajęć jest likwidacja wad wymowy mających wpływ na powodzenie ucznia w nauce czytania i pisania. Do zajęć logoterapii kwalifikowane są dzieci na podstawie przeprowadzanych badań przesiewowych obejmujących wszystkich uczniów klas 0-III.
W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, słuchu fonemowego poprzez nauczanie poprawnej artykulacji, czyli uzyskanie prawidłowej wymowy, a następnie automatyzację nabytych umiejętności, kształcenie warstwy gramatycznej i leksykalnej mowy, nauka prawidłowego oddychania i połykania.
W celu zapewnienia atrakcyjności zajęć nauczyciel logopeda wykorzystuje bogaty warsztat pomocy dydaktycznych.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są częścią wychowania fizycznego i odbywają się w grupach do 12 osób. Ćwiczenia dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci, ich wieku, a także rodzaju wady, jej umiejscowienia, rozległości i stopnia zaawansowania zmian. Najczęściej występującymi wadami uczniów są: boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza), płaskostopie, stopy płasko-koślawe, kolana koślawe, plecy okrągłe. Systematycznie i konsekwentnie wprowadzane ćwiczenia pozwalają zapobiegać rozwojowi wad oraz wyrabiają nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: