Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Wyniki Egzaminów

Drodzy absolwenci!!!

Jesteśmy z dumni z Waszych osiągnięć, gdyż na egzaminie ósmoklasisty uzyskaliście wynik ogólny 86,3 % (uzyskując drugie miejsce wśród gdańskich szkół podstawowych) a na egzaminie gimnazjalnym uzyskaliście wynik ogólny 83,45 % (uzyskując trzecie miejsce wśród gdańskich gimnazjów).

 

Wśród Was jest wielu uczniów, którzy uzyskali tytuł Laureata bądź Finalisty Wojewódzkich Konkursów Kuratoryjnych (łącznie uczniowie naszej szkoły otrzymali 5 tytułów Laureata i 17 tytułów Finalisty).

 

Gratulujemy Wam, drodzy, zdolni uczniowie, wyników zwieńczających Waszą rzetelną pracę.

Dziękujemy Wam, nauczyciele, którzy przygotowywaliście naszych uczniów do egzaminów i konkursów oraz wspieraliście ich przez lata nauki, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Dziękujemy także za wsparcie i współpracę Wam, rodzicom, oraz gratuluję wspaniałych dzieci.

 

Dyrekcja Szkoły.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: