Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Stypendyści III STO

Gratulujemy naszym absolwentkom – JULII CZAPRAN i ZOFII HENNIG uzyskania tytułu Stypendysty Prezesa Rady Ministrów, HANNIE SOWA – Marszałka Województwa Pomorskiego.

Życzymy dalszego rozwoju pasji i  zdolności,  kolejnych sukcesów, które dają poczucie satysfakcji, a dla bliskich i szkoły są powodem do dumy.
X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: