Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Pasowanie na ucznia

22 października dzieci z klasy 1A stały się pełnoprawnymi uczniami III Społecznej Szkoły Podstawowej „STO” w Gdańsku, składając ślubowanie w czasie uroczystości Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Po krótkiej części artystycznej, w której zaprezentował się każdy uczeń, przyszedł czas na egzamin – klasa VIII przygotowała pytania sprawdzające wiedzę pierwszaków. Oczywiście wszyscy ten egzamin zaliczyli :), Następnie uczniowie dostąpili zaszczytu Pasowania na Ucznia przez p. Dyrektor Małgorzatę Sreberską – otrzymali czapki uczniowskie – birety, pamiątkowy dyplom oraz swoją pierwszą legitymację uczniowską. Były też prezenty: maskotki STOmisie i  odtwarzacz CD dla klasy ufundowane przez szkołę oraz koszulki i tuby ze słodyczami przygotowane przez rodziców. Atrakcji dopełnił poczęstunek w klasie i wspólna zabawa przy muzyce. Dużo wrażeń!

 

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: