Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZIELONEJ SZKOŁY 2019

Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla wszystkich uczniów biorących udział w wyjeździe na Zieloną Szkołę  w 2019 roku (klasy IV-VIII).


Cele konkursu:

 • Rozbudzenie zainteresowania rejonem odwiedzanym w czasie Zielonej Szkoły
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności
 • Zachowanie najfajniejszych wspomnień z wycieczki 


Zasady ogólne

 • Fotografie mogą zostać wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 • Prace muszą być wykonane samodzielnie – nie będą akceptowane prace zbiorowe.
 • Każdy zgłosić może po jednym zdjęciu z każdej kategorii.
 • Zdjęcia zgłoszone na konkurs mogą zostać również wykorzystane w projekcie przygotowywanym po Zielonej Szkole.
 • Jeśli na zdjęciach znajdować się będzie czyjś wizerunek, autor zdjęcia musi mieć zgodę tej osoby na jego wykorzystanie w zdjęciu konkursowym.


Kategorie

Zdjęcia mogą być zgłaszane w 4 kategoriach:

 • Najpiękniejszy krajobraz
 • Najlepszy portret
 • Najśmieszniejsza sytuacja
 • Twój hit Zielonej Szkoły

 

Termin i ogłoszenie wyników

 • Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres mandrzejczyk@sto3.gda.pl lub przynieść (wymiar 10×15 lub 13×18) do 7 października 2019 do nauczycieli: Magdaleny Andrzejczyk lub Kamili Orlickiej. 
 • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu terminu wysyłania zdjęć.
 • W każdej kategorii wyróżnione zostaną trzy najlepsze zdjęcia, które wezmą udział w wystawie szkolnej związanej z Zieloną Szkołą. Fotografie pojawią się również na szkolnej stronie internetowej i na stronie STO3 na portalu społecznościowym Facebook.

 

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: