Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Jesienna kawiarenka

Dnia 31 października w Szkole odbyła się Jesienna kawiarenka. Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem dziękują wszystkim za zaangażowanie. Dochód w kwocie 571,60 zł. zostanie przeznaczony na finansowanie nagród w konkursach organizowanych przez Samorząd.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: