Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Dzień Edukacji Narodowej

11 października odbyła się w naszej Szkole uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. W imieniu całej społeczności uczniowskiej serdeczne życzenia wszystkim pracownikom złożyła Przewodnicząca Rady SU Alicja Gęba. Głos zabrała także p. Anna Paczull – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 191, organu prowadzącego naszą Szkołę, a zaraz po niej przedstawiciel Rady Rodziców.

Największe emocje wzbudził występ artystyczny: klasa V wraz z wychowawcą p. Małgorzatą Redzimską przygotowała przegląd ulubionych piosenek nauczycieli. Kolorowe stroje oraz znane melodie spowodowały, iż wszyscy widzowie żywo reagowali, klaszcząc i podśpiewując z małymi artystami. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i jeszcze raz życzymy dużo szczęścia pracownikom naszej Szkoły!

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: