Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Artykuł o rekrutacji do szkół podstawowych STO

Na stronie www.wyborcza.pl został opublikowany artykuł o rekrutacji do szkół podstawowych.

 

Tym razem tekst jest poświęcony głównie szkołom STO. Znajdują się w nim m.in. informacje o:

 

  • różnicy między szkołami społecznymi i prywatnymi
  • historii i specyfice szkół STO
  • sukcesach szkół STO w egzaminie ósmoklasisty
  • Dniach Otwartych w szkołach STO

Link do artykułu: https://bit.ly/2XUbGsk

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: