Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Zapraszam
rodziców uczniów klas VIII A, VIII B i III gimn. na spotkanie dotyczące organizacji
egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego
oraz naboru do szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, które odbędzie się
13 III 2019r. (środa) o godz.17.00.

 

Spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: