Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Świetlica

Świetlica stanowi integralną część szkoły. Jest ważnym elementem uzupełniającym zadania w zakresie kształcenia, opieki i oddziaływań wychowawczych. Nauczyciele tworzą warunki do nauki, odrabiania pracy domowej i zapewniają pomoc w nauce. W codziennym programie zajęć świetlicowych są zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Świetlica poprzez przemyślany i bogaty program zajęć tworzy bezpieczne środowisko wspierania rozwoju uczniowskich zainteresowań i osobistych talentów. Troską wykwalifikowanej kadry nauczycieli jest zapewnienie właściwej atmosfery pracy, odpoczynku dzieci i budowanie właściwych relacji między uczniami.
 

Działalność świetlicy oparta jest na czterech zasadach:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie rodzinnej atmosfery pracy i wypoczynku,
  • realizacja zróżnicowanego programu zajęć,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci,
  • stworzenie optymalnych warunków do nauki i odrabiania pracy domowej.

karta zgłoszenia

upoważnienie - samodzielny powrót

reguły zachowania w świetlicy

regulamin świetlicy szkolnej

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: