Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Zielona Szkoła

Pod koniec września klasy I-III  wyjechały na Kaszuby, gdzie spędziły dwa dni w ośrodku w Mauszu.


Wyjazd realizowany był pod hasłem „Tajemnice lasu”. Zajęcia prowadzone były w postaci bloków zadaniowo – tematycznych. Mali odkrywcy uczyli się odróżniać i nazywać drzewa, krzewy oraz rośliny zielne. Zbierali naturalne okazy do klasowych zielników. Wyzwaniem były zadania wybudowania modeli maszyn miotających i Tipi. Uczestnicy Zielonej Szkoły mieli też okazję odszukać skarb na podstawie otrzymanej mapy i wskazówek. Wieczorem wszyscy bawiliśmy się na dyskotece!

 

Film – Zielona Szkoła

 

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: