Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Wymiana Międzynarodowa „Hanza w edukacji”

W dniach 25-30 kwietnia uczniowie naszej szkoły już po raz  osiemnasty wzięli udział w międzynarodowej wymianie z niemieckimi uczniami ze szkół

w Oberhausen. Tegoroczna edycja projektu „Hanza w edukacji” odbywa się pod tytułem „Przyjaźń ponad granicami”.

 

Nawiązując do tego tematu uczniowie pracowali nad tekstem do piosenki- rapu. Również w tym obszarze udało się pokonać granicę językową. Tekst został napisany w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Kolejnym etapem pracy nad projektem było nagrywanie rapu w profesjonalnym studio nagrań.

W trakcie pobytu młodzież zwiedziła miasta Oberhausen, Kolonię, gościła w ratuszu miasta Oberhausen, spotykając się z jego burmistrzem, odwiedziła wystawę „Góra wzywa”, eksperymentowała w muzeum sportu.

Obecnie czekamy na rewizytę grupy niemieckiej, która odbędzie się w dniach 10-15 czerwca.

 

 

 

 

 

 

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: