Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

V Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele i Rodzice uczniów biorących udział w V Wojewódzkim Konkursie Oratorskim w Języku Angielskim,

W związku z epidemią koronawirusa zmianie ulega regulamin i organizacja III etapu konkursu oraz formy i miejsca wręczenia nagród laureatom.

Finał V Wojewódzkiego Konkursu Oratorskiego w Języku Angielskim zostanie przeprowadzony na podstawie przesłanych przez uczestników filmów wideo nagranych w domach (podobnie do etapu I).

 

Temat finału:

What skills might be taught at school to prepare students for the challenges of the 21st century? 

Kryteria oceny wystąpień pozostają niezmienione, Jury będzie oceniało mowy uczestników wg kryteriów zawartych w regulaminie oraz w osobnym załączniku.

Przypominamy o czasie trwania wypowiedzi – od 3 do 5 minut. Przekroczenie lub niewystarczająca długość mowy jest związana z utratą punktów – 1 punkt za  każde 30 sekund wypowiedzi.

Nagrania muszą pokazywać górną część ciała uczestnika w związku z oceną mowy ciała oraz być nagrane bez montażu czy obróbki, tj. bez zatrzymywania czasu nagrania, wykonywane ‘na żywo.

O wynikach zdecyduje suma punktów otrzymanych od każdego z jurorów (plus dodatkowe punkty za zajęcie 1-2-3 miejsca w półfinale).

 

Termin przesyłania nagrań to – 21 maj 2020.

Nagrania w formacie mp4, mov. czy avi prosimy przesyłać/udostępnić na adres: standupandtalksto3@gmail.com za pomocą google dysku, wetransfer lub dropbox.

Werdykt zostanie rozesłany na adresy e-mail uczestników, opiekunów i szkół, jeśli zostały podane w zgłoszeniach, oraz opublikowany na stronie internetowej organizatora – III Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku – www. sto3.gda.pl w zakładce KONKURSY / V Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim do dnia 15 czerwca 2020.

 

Dyplomy podpisane przez organizatora – III Społeczną Szkołę Podstawową STO w Gdańsku zostaną przesłane w formacie PDF na adresy e-mail uczestników, lub adresy opiekunów albo szkół, podane w zgłoszeniach. Nagrody będą do odbioru w sekretariacie szkoły po otwarciu placówek oświatowych.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian powyższych ustaleń w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

 

Mamy nadzieję, że pomimo trudnych okoliczności udział w Konkursie będzie dla Wszystkich ciekawym doświadczeniem.

 

Serdecznie pozdrawiamy,

Organizatorzy

Anna Mroczek i Kamila Sokołowska

Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND UP&TALK

organizator: III Społeczna Szkoła Podstawowa STO

ul.Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk

 

PROSIMY O INFORMACJĘ ZWROTNĄ DOTYCZĄCĄ UDZIAŁU UCZESTNIKA W FINALE KONKURSU na adres standupandtalksto3@gmail.com   

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: