Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Szkolny konkurs „TYGRYSKI BIZNESU”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III SP do udziału w I EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU „TYGRYSKI BIZNESU”.

I ETAP KONKURSU – przygotowanie plakatu (format A3), dotyczącego własnego projektu wynalazku, który zmieni świat lub ułatwi ludziom życie.


Zgłoszenia od 07.01 – 18.01.2019r. prosimy kierować do p. Moniki Kropisz (sala kl.1) lub p. Beaty Kaftan (sala kl.3).
Do kolejnego etapu konkursu przejdą uczniowie, których projekty wynalazków będą pomysłowe, przydatne, innowacyjne, a plakat estetycznie wykonany.

II ETAP KONKURSU – przygotowanie modelu przestrzennego wynalazku i jego prezentacja przed komisją i publicznością, która odbędzie się dnia 08 lutego 2019r.

 

 

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań naukowych dzieci oraz pasji;
– rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wdrażanie do twórczych działań;
– rozwijanie logicznego myślenia, myślenia naukowego oraz umiejętności formułowania wniosków opartych na własnych obserwacjach świata technicznego;
– kształcenie umiejętności określania wartości urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych;
– kształcenie umiejętności językowych; wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Wasze fantastyczne pomysły!

Do pobrania: Regulamin konkursu

 

Organizatorzy:
Monika Kropisz
Beata Kaftan

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: