Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Koncert Wiosenny „STO LAT! Polsko”

Rok 2018 to rok jubileuszowy, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tegoroczny Koncert Wiosenny pod tytułem STO LAT! POLSKO poświęcony był historii Polski. a
Każda klasa pod kierunkiem swego wychowawcy przygotowała fragment przedstawienia, na który składały się sceny opowiadające o wybranych wątkach – od początków powstania Państwa Polskiego, poprzez chrzest, wojny z Krzyżakami, lata świetności za czasów królowej Bony, rozbiory, powstania i zrywy wolnościowe. Sceny nawiązywały do dziejów rycerstwa oraz sukcesów militarnych polskich dowódców.
Nie zabrakło również nastroju lat międzywojennych, okresu komuny oraz wydarzeń poprzedzających pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce.
Nie zapomniano o wielkich Polakach i znaczeniu ich dokonań na świecie.
Przedstawienie nawiązywało do niezależności i wolności.
Taki też tytuł Wolność ( Marka Grechuty) miała piosenka finałowa w wykonaniu naszych uczniów.
Koncert wywołał wiele wzruszeń. Publiczność żywo reagowała na przekaz płynący ze sceny.
Naszym artystycznym działaniem obchodziliśmy 100 letnie urodziny niepodległej Polski.

Joanna Furmańska

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: