Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Bal Karnawałowy

31 STYCZNIA (PIĄTEK) ODBĘDZIE SIĘ BAL KARNAWAŁOWY DLA UCZNIÓW KLAS 0 – III.

 

8.30–9.30 zabawa dzieci z klas: OA i OB na sali gimnastycznej

 

9.30–10.00 poczęstunek w klasach połączony z konkursami przygotowanymi przez wychowawcę (w sali kl. OA, OB)

 

10.00-10.45 ATRAKCJA BALU dla uczniów kl. O – III oraz uczniów kl.IV

 

10.45–11.45 zabawa dzieci z klas: I, II i III na sali gimnastycznej

 

11.45–12.15 poczęstunek w klasach połączony z konkursami przygotowanymi przez wychowawcę (w sali kl. I, II i III)

 

Od 17:00 – 19:00 BAL KARNAWAŁOWY dla uczniów klas V – VIII SP.

 

ZAPRASZAMY!!!

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: