Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Grąziewicza, wieloletniego dyrektora zaprzyjaźnionej

z nami II Społecznej Szkoły Podstawowej STO z Gdańska.

 

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i całej społeczności szkolnej.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: