Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

W dniu 24 kwietnia Minister Edukacji Narodowej poinformował, że do dnia 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym – nauka w dalszym ciągu odbywać się będzie na odległość.

 

 

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16, 17 i 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają do 31 lipca i wtedy zostaną też wydane zaświadczenia o wynikach.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: